نظرات متفاوتی در بین کارشناسان درمورد تعداد شعب بانک‌ها وجود دارد. برخی معتقدند که گرچه می‌توان با توسعه بانکداری الکترونیک از تعداد شعب کاست؛ اما در نهایت آنقدر هم که تاکید وجود دارد شعب فراوان و تعداد آن نامتناسب نیست؛ در عین حال که اعلام می‌شود حتی فروش شعب مازاد هم رقم چندان قابل‌توجهی را در بین دارایی بانک‌ها دربرنمی‌گیرد. فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی درباره شرایط موجود شعب بانک‌ها در ایران و برنامه بانک مرکزی برای آن توضیحاتی ارائه کرده است.

به گفته حیدری، درباره شعب دو رویه در دنیا وجود دارد؛ اول اینکه تعداد بانک‌ها زیاد است، اما شعب کم و در سویی دیگر تعداد شعب زیاد بوده و تعداد بانک‌ها کم. در ایران رویه دوم یعنی تعداد کم بانک‌ها و شعب زیاد وجود دارد. وی توضیح داد که بیش از شعب بانک‌ها و تعدادشان، مساله مهم نوع توزیع آنها است که چندان منطقی نیست؛ به‌طوری که در برخی خیابان‌ها شعب بیشتر و در برخی خیابان شعبی وجود ندارد. از این‌رو باید توزیع شعب ساماندهی شود. معاون نظارت بانک مرکزی با اعتقاد به اینکه شرایط موجود شعب بانکی مربوط به نوع بانکداری در گذشته است، یادآور شد: به هرحال قبلا خدمات انفورماتیک و الکترونیک بانک‌ها چندان توسعه پیدا نکرده بود و از این‌رو تعداد شعب متناسب با مراجعه مشتریان بانک‌ها شکل گرفته؛ اما اکنون با توسعه بانکداری الکترونیک و عدم نیاز به مراجعه مستقیم به شعب برای انجام بسیاری از خدمات، دیگر نیازی به تعداد بالای آنها نیست و باید این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد.

وی عنوان کرد: بانک‌ها باید خدمات خود را از عرصه‌های تجاری به عرصه غیرتجاری تغییر دهند و در آنجا ارائه کنند.حیدری درباره مقایسه تعداد شعب بانک‌های ایرانی با سایر کشورهای دنیا نیز یادآور شد: براساس استانداردها وقتی تعداد شعب را با سایر کشورهای مختلف و همسطح مقایسه می‌کنیم، سرانه شعب پرجمعیت تقریبا برابری می‌کند؛ ولی مساله اینجاست که ما از نظر الکترونیک و خدمات بانکداری الکترونیک پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم؛ بنابراین باید از این نظر تغییراتی در شعب ایجاد شود.چندی پیش نیز در جلسه مشترکی که بین مدیران بانک‌ها برگزار شد آنها موضوع شعب و انتقادهای مطرح شده را مورد بررسی قرار داده بودند. طبق اطلاعات دریافتی قرار بر این شد که مدیران بانک‌ها در نامه‌ای جریان شعب و مشکلاتی را که اکنون درباره کاهش آن وجود دارد، به اطلاع رئیس‌جمهوری برسانند.

منبع: ایسنا